Priser

Vi har følgende priser på lejlighedsvurderinger:

Vurdering med op til 5 forbedringer:
kr. 2.250,- inkl. moms.

Vurdering med mellem 5 og 10 forbedringer:
kr. 2.750,- inkl. moms.

Vurdering med over 10 forbedringer:
kr. 3.250,- inkl. moms.

Sammenlægninger og større ombygninger fra:
kr. 4.250,- inkl. moms.

Fremskaffelse af materiale til vurderingen:
kr. 250,- inkl. moms

Forgæves kørsel:
kr. 500,- inkl. moms

Besvarelse af købers indsigelser
kr. 500,- inkl. moms

Honoraret betales én gang og omfatter alt hvad en gennemgang måtte afstedkomme, f.eks. ny gennemgang, tvister m.v.

Kontakt

Her kan du kontakte os direkte for et uforpligtende tilbud